fbpx

Spletna trgovina

AGROSIL TURF ALGIN

57,46  z DDV

Aktivator in izboljševalec tal z rjavimi morskimi algami in koristnimi mikroorganizmi. Večanje vitalnosti drevnin in hitra obnova trat.

Opis

Aktivator in izboljševalec tal, Agrosil Turf Algin, z rjavimi morskimi algami, organskimi snovmi rastlinskega porekla, zeolitom in rastlinskimi hranili vsebuje simbiotsko bakterijo Bacillus amyloliquefaciens soj R6-CDX®.
Uporablja se za vsestransko izboljšanje lastnosti slabih naravnih in umetnih rastišč. Spodbuja živost tal, zvišuje kationsko izmenjalno kapaciteto, tvorbo stabilne grudičaste strukture, veča učinkovitost izkoristka vode in hranil in zvišuje zračnost tal. Izboljšuje vitalnost rastlin in razvoj koreninskega spleta, spodbuja regeneracijo (npr. po zračenju trat), prijem in rast zelnatih rastlin in drevnin na degradiranih zemljiščih (npr. okoli novogradenj).
Uporablja se s površinskim raztrosom in plitko vdelavo v tlana travnatih športnih površinah, pri vzgoji vrtnin in za izboljšanje rasti in vitalnosti drevnin. Proizvod je posebej primeren za revitalizacijo močno obrabljene športne trate in pripravo tal pred polaganjem travne ruše. Lahko se uporablja tudi za izboljšanje vitalnosti vrtnin in drevnin.

X