fbpx

Spletna trgovina

COMPO LAC BALSAM SPREJ

9,52  z DDV

Zaščitna smola Lac Balsam v obliki spreja, za preprost nanos.

Opis

Okolju prijazen premaz, za nanos na rane vseh vrstah lesnatih rastlin po rezi ali mehanskih poškodbah. Prepreči dehidracijo in razvoj okužb. Enostaven za uporabo, z dolgotrajno obstojnostjo.

 

Navodila za uporabo:

Pred uporabo dobro pretresemo, nanesemo enakomerno na rano iz razdalje cca. 15 cm. Ne nanašamo na mlade poganjke, liste, cvetove in plodove. Med uporabo nosimo rokavice. Pri cepljenju rastlin, najprej pri stiku cepiča in narezanega dela podlage tesno povijemo s trakom, nato nanesemo premaz. Ne uporabljamo pri nizkih temperaturah/dolgotrajnem deževju. Po uporabi se dobro umijemo in kontaminirana oblačila takoj speremo s toplo vodo. Uporablja se celo leto.

 

Vsebina: 300 ml

 

Navodila za shranjevanje:

Zagotoviti dobro prezračevanje. Zaščititi pred odprtim ognjem in drugimi viri vžiga ali toplote. Posoda je pod pritiskom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 °C. Preprečiti sproščanje v okolje. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati hlapov/meglice. Hraniti v originalni, dobro zaprtih posodah, na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu, ločeno od hrane, pijače in krmil. Ločeno od oksidantov/kislin/alkalnih snovi. Hraniti izven dosega otrok. Temperatura skladiščenja: 5°C do 30°C.

 

Opozorila:

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Odstraniti vsebino/posodo na odobreno odlagališče odpadkov.

PRVA POMOČ: Splošne opombe: Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Po vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak -zapustiti onesnaženo območje. Po stiku s kožo: Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Po stiku z očmi: Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Po zaužitju: Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Piti veliko vode v majhnih požirkih. Poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta.

X